Congo/Forrest/DeMorgen160414

Posted: April 17, 2014 in Uncategorized

George Forrest, Koper-Koning van Congo

Dat was ooit de titel boven een artikel in MO*. Met op de kaft een cartoon van George Forrest, een luipaardmuts op het hoofd, een knipoog naar zijn verleden van samenwerking met Mobutu. Daarvoor heeft de rechter het magazine veroordeeld. De nieuwbakken Grootofficier in de Kroonorde is lichtgeraakt. Oppassen wat we schrijven of De Morgen en deze opiniemaker hebben een proces aan hun broek.
Ontmoet heb ik hem één keer, de legendarische tycoon uit Katanga. Gesproken nauwelijks, op enkele zinnen na, om het ijs te breken. Het waren de liberale prominenten rondom hem die hem lieten ontdooien. Lieden als Louis Michel waren dol op hem. Pierre Chevalier komt na zijn ontslag als staatssecretaris aan de bak als afgevaardigd bestuurder in ondernemingen van Forrest. Als de consul in Lubumbashi de Delcrederedienst een ongunstig advies over een krediet voor Forrest uitbrengt, ligt dat document die dag nog op zijn bureau. Hij kan op steun in Brussel rekenen, de mijnindustrieel. Af en toe loop je hem daar tegen het lijf. Als er wat te doen is rond Congo of Burundi, o.m. toen oud-president Buyoya in het Egmontpaleis zijn boek voorstelde. Keuvelen met hoge heren, netwerken. Kan altijd van pas komen.

Beschuldigingen

In 2002 stellen deskundigen die voor de VN de illegale exploitatie van rijkdommen in kaart brengen dat Forrest boter op het hoofd heeft. Toen hij PDG van het staatsbedrijf Gécamines was, is er met zijn eigen firma’s onderhandeld over contracten waarmee ze Gécamines’ activa voor persoonlijk gewin in konden zetten. Forrest ontkent furieus voor de senaatscommissie Grote Meren.
Vier jaar later zet MO* auditors aan het werk om een decreet uit te pluizen waarmee president Kabila de facto de ontginning van de kopermijn van Kamoto en de fabriek van Luilu toevertrouwt aan een onderneming uit de stal van Forrest. Ze stellen vast dat alle voordelen naar Forrest gaan en zowel de staat als de Congolezen bekaaid ervan afkomen. Forrest trekt naar de rechtbank.
Gauw op zijn teen getrapt ? Dat is het minste wat je kunt zeggen. Er zit een systeem achter de reacties van de koper-, kobalt- en germaniummagnaat. Wie er de vinger op de wonde legt en aangeeft dat Forrest aanpapt met de jonge Kabila om een graantje mee te pikken, als die de kroonjuwelen van zijn land in de uitverkoop zet, mag rekenen op een frontale tegenaanval. Forrest is lid van de Onaantastbaren en die club houd je een hand boven het hoofd.

Zwanenzang

De status die Forrest ooit verworven had aan het Hof van Kabila is hij kwijt. Op de keper beschouwd is hij in de mijnbusiness een kleine speler die zijn kansen greep in de periode dat de majors geen brood zagen in het onstabiele en corrupte Congo. De laatste jaren vertonen Chinese bedrijven belangstelling en zijn er kapers op de kust verschenen die meer in hun mars hebben dan de kleine Forrest. Zoals de Israëliër Dan Gertler, die de grondstoffenroof op zulk een reuzenschaal organiseert dat de Forrestgroep op een banzai-imperium lijkt.
In 2012 heeft de Brit Eric Joyce, Lagerhuislid voor Labour, berekend dat Congo op vier jaar ruim 5,5 miljard $ erbij ingeschoten heeft door bezittingen tegen spotprijzen te verkopen. 45 mijnondernemingen met zetel op de Maagdeneilanden hebben in Congo activa in handen gekregen. Geen enkele heeft ervaring in de sector. Het lijkt erop, schrijft Joyce, dat onder de bewuste firma’s er verscheidene afhangen van Gertler.

Reconversie

Forrest heeft eieren voor zijn geld gekozen. Hij heeft zijn economische bedrijvigheid gediversifieerd naar openbare werken, legt wegen aan en bouwt bruggen, is actief in de voedingsindustrie, de luchtvaart, de transport- en de energiesector, de cementnijverheid en de fabricatie van wapens. Wikileaks suggereert in 2010 dat Forrest uranium afzondert bij de ontginning van koper en kobalt. Forrest ontkent, wat dacht u ?
De Stichting George Arthur Forrest ondersteunt de invoering van laparoscopie, kijkonderzoek in de buikholte, in het Panzi-ziekenhuis in Bukavu. Daar heeft Dr. Mukwege de leiding, die in 2011 de Koning Boudewijnprijs gekregen heeft. Forrest weet hoe hij goed moet liggen bij de hoogste kringen in dit land.
Grootofficier in de Kroonorde heeft het hem gemaakt. Net zoals Jean-Pascal van Ypersele de Strihou, universeel gewaardeerd klimaatdeskundige. De keuze van het Hof. Tja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s